ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • April 25, 2021

Buy chicken eggs from the market to make grilled chicken eggs / Grilled chicken egg recipe

Countryside Life TV
Hello everyone. Welcome back to visit my channel. Today I would like to show you about how to make grilled chicken eggs at home. I hope you like my video. Let's enjoy and relax together. Thank you.
Comment 0