Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
94 views • May 22, 2021

NINJA KIDS DOJO in ENGLISH Lesson 5 - ep0105 (pre-lesson Study)

Rick's Ninja Kids Dojo
Ninja & Samurai through Japanese History (part 1). Here, Rick explains who were really the historical Ninja and important facts about the Samurai, as well as a glimpse of Japan's History as seen through the eyes of a warrior.
Comment 0