เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
64 views • October 2, 2021

NINJA KIDS DOJO HOMESCHOOL - Carving a Jack O'Lantern

s
True Ninja are highly skilled individuals, there are few today and there weren't that many in the past. The reason why ninja could always get out of difficult situations was because they had so much knowledge and ability. A Ninja was a specialist, a true artist. Ninja placed special importance in developing skills such as: music, painting, writing poetry. The Ninja took pride and had faith in his/her own self. A Ninja would not accept a job if it didn't help or do something positive for someone.
Show All
Comment 0