Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • August 24, 2020

[MUSIC] 日式舒芙蕾芝士蛋糕 ┃Japanese Soufflé Cheesecake

Molala Cook
Molala Cook
***開啟字幕CC有詳細步驟*** RECIPE ▼材料 Ingredients (6 inch mold, 16x8cm) Cream Cheese 忌廉芝士 180g Butter 牛油 30g Milk 牛奶 100g Egg Yolk 蛋黃 3 Cake Flour 低筋麵粉 10g Corn Starch 粟粉 20g Egg White 蛋白 3 Sugar 砂糖 60g Lemon Juice 檸檬汁 2g 1. Put Cream cheese, butter, milk into a bowl, then put on top of hot water 2. Until all melted and smooth, add egg yolk 3. Add cake flour and corn starch, then sieve it 4. Add lemon juice into egg white, add suger in 3 times, until soft peak 5. Add 1/3 Egg white to egg yolk mixture, mix completely, pour into mold 6. Bake upper heat 180°C lower heat 110°C 30mins, then upper heat 150°C lower heat 110°C 60-70mins. If you don't have upper lower heat setting, you can bake 150°C 30mins and 110°C 60-70mins. 1. 將忌廉芝士,牛油,牛奶放入碗中,然後放在熱水上 2. 直到融化為止,再加入蛋黃 3. 加入麵粉和粟粉,然後過篩 4. 將檸檬汁加到蛋白中,分3次加糖,直到軟性發泡 5. 在蛋黃混合物中加入1/3蛋清,充分混合,倒入模具中 6. 上火180°C下火110°C 30分鐘,然後上火150°C下火110°C 60-70mins。 如果沒有上下火設定,則可以烘烤150°C 30分鐘和110°C 60分鐘。 -------------------------------------- NO MUSIC VERSION ▶https://youtu.be/xGT-TxQAS8k FACEBOOK ▶https://goo.gl/gHuoTB INSTAGRAM ▶https://www.instagram.com/molalacook/ CONTACT ME ► molalacook@gmail.com MUSIC ►BTS - Dynamite https://youtu.be/1zTBHccQw6E COMMUNITY SUBTITLE To add different language subtitles to this video ►https://bit.ly/38dvKKO -------------------------------------- Equipments : Camera : sony zv-1 Mic:Zoom H6 Edit : Final Cut Pro #japanesecheesecake #日式芝士蛋糕 #UncleTetsu
Show All
Comment 0