Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • January 12, 2023

Amazing Strength World Records | Zydrunas Savickas Austrian Oak World Record

World of STRENGTH
This video features a bunch of the best world Records in the World of Strength. Following World Records(Former World Records) are featured in this video: Benedikt Magnusson Deadlift 461kg/1016lbs, Zydrunas Savickas Austrian Oak 205kg/452lbs x 4, Bill Kazmaier Bench Press 287,5kg/633lbs. ● 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐨𝐟 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐍𝐆𝐓𝐇 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒉 𝐨𝐧 𝐓𝐞𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 https://teespring.com/de/stores/world-of-strength ● 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐍𝐆𝐓𝐇 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐡 𝐨𝐧 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧: .𝐜𝐨𝐦 https://www.amazon.com/dp/B08R7FNPLN .𝐝𝐞 https://www.amazon.de/dp/B08R8TNR7Q .𝐜𝐨.𝐮𝐤 https://www.amazon.co.uk/dp/B08RB2WF4H .𝐟𝐫 https://www.amazon.fr/dp/B08RH7C7XK ● 𝐋𝐁𝐑𝐘 https://lbry.tv/$/invite/@WOS:7 ● 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 https://www.facebook.com/World-of-Strength-2148211192060385/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD6qggKvW4rP7LrCS4hURR6tMhW7sRC4niIoMcde6wBayhjnTWcZN2xkTP2_CpOfZSV9bC3c3TzPqvO ● 𝑴𝒐𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑷𝒍𝒂𝒚𝒍𝒊𝒔𝒕: https://www.youtube.com/playlist?list=PLW3ey55aopiegb2flcMWxpj1HJksf2rFG Business Inquiries: wos.videos96@gmail.com #worldofstrength#Armwrestling#Motivation
Show All
Comment 0