Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
1,238 views • May 11, 2021

【直播】印度 疫情 慘烈, 火葬場 木頭不夠用!火化空氣會傳播 新冠病毒 嗎?大量印度人感染 新 冠、無法就醫!在家可以自救?氧氣緊缺,缺氧2方法自保!(2021.5.11)| 健康1+1

健康1+1
健康1+1
💎今日專家 Jonathan Liu 加拿大公立學院中醫教授 +中醫、針灸教學和臨床20餘年 #印度疫情 死亡慘烈,火葬場木頭不夠用❗️😢 火化空氣會傳播新冠病毒嗎?😨大量 #印度 人感染 #新冠 、無法就醫!🦠 在家如何自救?😯💪氧氣緊缺致大量死亡,缺氧時2方法自保!⛽️🙏 ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/c/健康1加1 ⭕️ 關注YouTube👉https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ✨🌻支持健康1+1👉 https://donorbox.org/health1plus1 - ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 聯絡 ► health@ntdtv.com;+1 (855) 668-5066; 【直播】印度 疫情 慘烈, 火葬場 木頭不夠用!火化空氣會傳播 新冠病毒 嗎?大量印度人感染 新 冠、無法就醫!在家可以自救?氧氣緊缺,缺氧2方法自保!(2021.5.11) - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0