Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • May 28, 2022

【嘉義東石】移動的國土外傘頂洲&冬候鳥棲地水質監測調查|環境保護|366|美麗心台灣

美麗心台灣
美麗心台灣
外傘頂洲由濁水溪的溪沙沖積而成,近年來,因為河川興建攔沙壩以及六輕工業區的設立,導致沙源減少面積縮小的危機,如果政府沒有積極保護,也許再過幾年外傘頂洲日漸縮小, 面臨消失的危機。鰲鼓溼地看似生態蓬勃,但實際上這幾年一直面臨水質優養化問題,導致鳥類朝向幾近單一化, 而冬候鳥棲息的數量跟種類大量減少。 #美麗心台灣 歡迎訂閱+按鈴鐺,隨時看到最新影片喔! 🌼 Youtube https://bit.ly/3f5PvWW​ 🌼 FB粉絲團 https://bit.ly/3gynQ2n​ 🌼 優美客 https://bit.ly/3IcVzLm
Show All
Comment 0