Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • February 2, 2022

抗 Omicron,1個救命法!但千萬別用錯?輝瑞 paxlovid、默克 抗 新冠 口服藥,2類人不宜用!比Omicron更可怕的是它!(2022.1.15)| 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
抗Omicron,有1方法救命!但用錯恐有嚴重致命風險?FDA再給輝瑞開綠燈!比變種病毒更可怕的是?美國住院率飆升,真的如此嗎?家用抗原檢測,10分鐘測出變種,防傳播、防重症! 🎯本期直播數據來源👉 https://health1plus1.com/?p=7024 💎今日專家 林曉旭 博士 美國病毒學專家、前美國陸軍研究所病毒系實驗室主任 + 美國微生物學博士 + 前美國陸軍研究所病毒學研究員 + 美軍醫療服務軍官 + 病毒系實驗室主任 + 沃爾特 · 里德陸軍研究所病毒病科的微生物學家 + 汎美美國領導人和導師制PPALM會員服務副總裁 請關注:Global Health Watch with Dr. Sean Lin https://www.youtube.com/channel/UCiXTq7bTUDXB-pQ0ZVzZnCg/videos -- ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ⭕️ 會員網站👉 https://health1plus1.com (提供數據來源、會員特別節目、文字直播版等) -- 收聽Podcast👉https://podcasts.apple.com/us/podcast/健康1-1/id1531011217 -- ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ SafeChat ► https://safechat.com/channel/2788856500089034720 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 聯繫我們:health@ntdtv.com -- 00:00 抗 Omicron,1個救命法!但千萬別用錯?輝瑞 paxlovid、默克 抗 新冠 口服藥,2類人不宜用!比Omicron更可怕的是它! 03:33 輝瑞新冠口服藥適合哪些人群? 12:44 輝瑞新冠口服藥的效果如何? 28:30 輝瑞新冠口服藥和這些常見藥同吃會致命! 37:10 默克的新冠口服藥適合哪些人群?安全嗎? 43:08 為什麼說「比病毒更可怕的是人心」? 51:40 疫情下,如何看待精神,細胞,身體和社會整體的健康狀態? -- 觀看更多: 防疫身心靈 - 直播 - https://bit.ly/3Csnm8z 林曉旭 博士|直播 - https://bit.ly/3nzWz3K 疫苗 · 新冠 - https://bit.ly/2ZA8Mhe 疫情 · 病毒 - https://bit.ly/3vXWhaS 藥物治療 · 防疫 - https://bit.ly/3Gz8vLQ -- 抗Omicron,有1方法救命!但用錯恐有嚴重致命風險?美國Omicron重症住院高,真的如此嗎?FDA再給輝瑞開綠燈?比Omicron更可怕的是它!(2022.1.15)| 健康1+1 · 直播 #paxlovid #omicron #輝瑞 -- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0