ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
876 views • May 25, 2022

Morals and Founding Principles in Education

NTD News
NTD News
Several major California school districts are shrinking. As administrators search for a solution, more students and teachers are leaving the school districts. NTD spoke to one professor who believes the current education system needs a fundamental change, with a return to teaching morals and the country's founding principles.
Show All
Comment 0