เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • April 11, 2018

Man in hospital after eating world's hottest chilli

That's the script for the video: On Youtube, there are videos of a challenge called "Carolina Reaper" where people eat the hottest pepper in the world. A 34-year-old man took part in the challenge in New York, causing him intense head pains. Days past, but he still felt the head pain, which he said lasted around 30 seconds each time. He went to the emergency room for medical treatment when the pain became unbearable. He was the first patient to need medical treatment for eating the pepper. He was diagnosed with temporary cerebral vasoconstrictive symptoms called "Reversible cerebral vasoconstriction syndrome” (RCVS). The man’s symptoms eventually disappeared on their own. After 5 weeks, his blood vessel diameter had returned to back normal. The attending doctor recommends anyone who gets a sudden headache after eating a pepper to seek immediate medical attention. The Guinness Book of World Records names the "Laurela of Carolina" as the spiciest chili in the world. It has the sweetness of fruit, cinnamon, and chocolate, but is extremely spicy. On Youtube, there are videos of a challenge called "Carolina Reaper" where people eat the hottest pepper in the world. A 34-year-old man took part in the challenge in New York, causing him intense head pains. Days past, but he still felt the head pain, which he said lasted around 30 seconds each time. He went to the emergency room for medical treatment when the pain became unbearable. He was the first patient to need medical treatment for eating the pepper. He was diagnosed with temporary cerebral vasoconstrictive symptoms called "Reversible cerebral vasoconstriction syndrome” (RCVS). The man’s symptoms eventually disappeared on their own. After 5 weeks, his blood vessel diameter had returned to back normal. The attending doctor recommends anyone who gets a sudden headache after eating a pepper to seek immediate medical attention. The Guinness Book of World Records names the "Laurela of Carolina" as the spiciest chili in the world. It has the sweetness of fruit, cinnamon, and chocolate, but is extremely spicy. NTD TV Serena Otgonbayar New York News
Show All
Comment 0