ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
113 views • July 30, 2022

YANGORU SAUSIA ELECTION 2022

Eagle7 Focus
Eagle7 Focus
10, 476 extra ballot papers is a mystery in Yangoru Saussia Election. The Returning Officer for Yangoru Saussia, with your counting officials and the Presiding Officer You need to explain.
Comment 0