Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
870 views • December 3, 2021

WTA封停中國比賽的另類角度:大外宣為什麼一敗再敗?滴滴突曝退市,習近平手頭緊了?客大欺店,恆大與省政府誰約談了誰?| 遠見快評 唐靖遠 | 2021.12.03|Youmaker【直播評論】

遠見快評
遠見快評
我們首先要討論的話題,就是WTA封殺中國市場這個事件。這個事件無疑是近些年來最大膽的行動之一,獲得了國際社會極高的關注度,也收穫了幾乎一邊倒的交口稱讚。 我想從另外一個角度來和大家討論這個事件,就是彭帥事件正在演變為一場中共大外宣系統的重大危機,風暴的中心正在轉移,但中共似乎並未意識到這一點,還在自作聰明的賣弄早就被人一眼看穿的把戲,這使得整個國際社會都出現了一種「圍觀看猴戲」的氛圍。 今天上午9點,滴滴出行官方微博發布了重磅消息,全文就一句話:「經認真研究,公司即日起啟動在紐交所退市的工作,並啟動在香港上市的準備工作。」 00:00 WTA封停中國比賽 03:13 大外宣回應露破綻 07:33 IOC二次通話彭帥 12:19 火上澆油:大外宣因何失效 15:13 滴滴退市 習近平錢袋子緊了? 21:01 接盤?政府約談許家印 ❤️ 請您留下Email,遠見快評的最新消息,都將在第一時間提供給您!https://newsletter.youmaker.com/?channel=yuanjiankp ✅ 請加入安全優質視頻平台 Youmaker 優美客 💎 https://www.youmaker.com/c/yuanjian 🔶 支持唐靖遠先生,為遠見快評捐款:https://donorbox.org/yuanjiankp 🌸 遠見快評 Telegram:https://t.me/YuanJianKP WTA封停中國比賽的另類角度:大外宣為什麼一敗再敗?滴滴突曝退市,習近平手頭緊了?客大欺店,恆大與省政府誰約談了誰?| 遠見快評 唐靖遠 | 2021.12.03|Youmaker【直播評論】 #WTA #滴滴 #Youmaker © All Rights Reserved.
Show All
Comment 2