אנו משתמשים בעוגיות כדי להבין כיצד אתה משתמש באתר שלנו וכדי לשפר את חווייתך. זה כולל התאמה אישית של תוכן ופרסום. על ידי המשך השימוש באתר שלנו אתה מקבל את השימוש שלנו ב- Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
90 views • July 19, 2022

[VF] Les technologies russes capturées sont une mauvaise nouvelle pour la Chine

Chine non censurée
Même vidéo en VOSF : https://youtu.be/GgzV5ws5b_M #ChineNonCensurée #armées #technology ✨ Les 100 premières personnes à utiliser le code UNCENSORED sur le lien ci-dessous bénéficieront d'une remise de 20% sur Incogni : https://incogni.com/uncensored. La guerre en Ukraine a eu un petit côté positif pour les pays de l'OTAN et leurs alliés : toutes les technologies russes détruites ou abandonnées peuvent être démontées pour mieux comprendre les capacités militaires de la Russie. Et cela a aussi des implications pour la Chine. Regardez cet épisode de Chine Non Censurée pour en savoir plus sur la relation entre les technologies militaires russes et chinoises. 👉Youtube fait démonétiser nos chaînes ! Nous avons besoin de votre soutien ! https://www.patreon.com/ChinaUncensored 💎 Soutenez NTD : https://bit.ly/donsNTDFrancais 👉Nous acceptons également le bitcoin ! http://www.chinauncensored.tv/bitcoin/ 👍Partagez cette vidéo à vos amis!
Show All
Comment 0