Utilizamos cookies para entender cómo utilizas nuestro sitio y para mejorar tu experiencia. Esto incluye la personalización del contenido y la publicidad. Al continuar utilizando nuestro sitio, aceptas nuestro uso de cookies, la Política de Privacidad y los Términos de Uso Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • July 24, 2023

Vì sao thể thao nữ đã không còn công bằng

Riley Gaines: “Tôi nghĩ rằng một hạng mục thi đấu mở là một cách để đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người. Đó là một cách để cung cấp cơ hội chơi thể thao cho tất cả mọi người, đó là điều mà tôi nghĩ, rất quan trọng Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai, bất kể quý vị là ai, lại bị từ chối cơ hội tham gia thể thao”
Show All
Comment 0