ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
104 views • November 16, 2023

US Must Stand Against Tyranny: Zhou You on China Detaining His Father

NTD News
NTD News
Zhou You's father is currently under detention for practicing Falun Gong. Senator Marco Rubio wrote to Secretary of State Antony Blinken in support of Zhou's father last year. Mr Zhou speaks on where things stand now after the Biden-Xi meeting.
Comment 0