ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7 views • September 30, 2022

Unboxing iPhone 14 Pro Max!

The Car Creative
It’s finally here! The iPhone 14 Pro Max and it’s gorgeous! What videos do you want to see? ⚡️CAR PHOTOGRAPHY LIGHTROOM PRESETS: https://bit.ly/3daSQ5P 📸Check me out on Instagram: http://bit.ly/38L3RJ6 Partners: Take your films to the next level with music from Musicbed. Sign up for a free account to listen for yourself: https://fm.pxf.io/c/3532877/1347628/16252 Download Killer Motion VFX: https://motionvfx.sjv.io/VyO0r6
Show All
Comment 0