Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
79 views • August 19, 2022

Ukraine's Zelenskyy Hosts Talks With UN Chief and Turkey's President in Lviv

NTD News
NTD News
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy hosted Turkish President Recep Tayyip Erdogan and U.N. Secretary-General António Guterres in Lviv for high-level talks on Aug. 18.
Comment 0