Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
37 views • March 21, 2021

TWICE奴X房事件!莫名其妙被黑的真相/IZ*ONE提早解散內幕!本來沒有要解散?/ 神話23年感情破滅! Eric暴怒發文罵成員

TEEPR 推一波
TEEPR 推一波
#TWICE #IZ*ONE #神話 💃 TWICE奴X房事件!莫名其妙被黑的真相 💃 IZ*ONE提早解散內幕!本來沒有要解散? 💃 神話23年感情破滅! Eric暴怒發文罵成員 0:00 開場一下 0:22 神話23年感情破滅! Eric暴怒發文罵成員 日前隊長Eric罕見在IG 暴怒po出長文:「如果要一直這樣的話,就別在人前裝好,還不如就算了」,並直接Tag成員金烔完。 4:27 IZ*ONE提早解散內幕!本來沒有要解散? CJ集團在10號宣布,將會照原訂計畫在4月結束合約,確定不會續約。當粉絲還沉浸在悲傷的情緒裡時,IZ*ONE卻在幾天後突然宣布「直接解散」,連成員都表示十分驚訝。 6:43 TWICE奴X房事件!莫名其妙被黑的真相 最近韓國論壇爆發一件嚴重的醜聞,一名居住在美國的韓國人 他是一個IZ*ONE的狂粉,他從去年就開始在網路上蒐集IZ*ONE黑粉的留言 並利用那些留言找出他們的個資,加上自己的律師朋友當靠山,來威脅那些人要告他們 接著逼他們寫下道歉信,並附上自己的個人資料,利用這些籌碼去控制這個人 接著就會逼那些人加入一個奴X房,24小時開始排班運作,變成恐怖的集團 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ➡️Ava貼圖這邊買啦:https://store.line.me/stickershop/product/12838552 ➡️Ava個人頻道這邊訂閱:https://reurl.cc/r8vKYy ------------------------------------------------------------------------------------------------ ☆TWICE新歌《MORE & MORE》MV畫面解析 https://youtu.be/OhWQxwmARx4 ☆2020六個超NG的打歌服 https://youtu.be/43ANlRBKKwc ☆盤點10位減肥前後差超多的KPOP偶像 https://youtu.be/pXaXFLgJA3g ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 亮新聞頻道👉https://goo.gl/BMCQZh 叭拉叭拉研究室頻道👉http://bit.ly/1EGQnr4 Facebook【TEEPR推一波】粉絲專頁👉https://reurl.cc/8G0oX4 推一波官方IG 追起來 👉https://reurl.cc/avGrdQ Jane主播IG 追起來 👉https://reurl.cc/6gGLWZ Ava IG在這裡 👉https://www.instagram.com/ava_hohoho/
Show All
Comment 0