Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
146 views • April 26, 2021

Turkey Summons US Ambassador Over Biden's Genocide Designation

NTD News
NTD News
The foreign minister of Turkey summoned the U.S. ambassador in Ankara on Saturday to protest President Joe Biden's decision to designate as genocide the killing and deportation of Armenians by the Ottoman Empire.
Comment 0