ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
962 views • March 8, 2023

Tucker Carlson revela nuevos detalles sobre la irrupción del 6 de enero

En Primera Plana
¡Hola Gente Libre! Bienvenidos a la entrega 554 de ‘En Primera Plana’ de NTD. Vea el documental "La verdadera historia del 6 de enero" aquí: https://es.theepochtimes.com/la-verdadera-historia-del-6-de-enero-documental_1040970.html
Show All
Comment 0