ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
350 views • September 1, 2023

Trump llama a la desobediencia y promete castigar a los implicados en los mandatos COVID

En Primera Plana
¡Hola Gente Libre! Bienvenidos a la entrega 679 de ‘En Primera Plana’ de la NTD.
Comment 0