ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
75 views • September 28, 2023

Trump Defiende a Trabajadores de Transición a Vehículos Eléctricos de Biden

NTD en español
NTD en español
NTD Noticias en español hoy 28 de Septiembre del 2023 00:00 Titulares 00:42 Candidatos del GOP critican a Trump en 2° debate de primarias 04:18 ¿Alojar inmigrantes ilegales en Parques Nacionales? 07:24 Trump habla a trabajadores del automóvil en Detroit 09:16 GOP publica 700 páginas sobre negocios de Hunter Biden 11:17 Florida: un año del mortal huracán Ian 12:19 Pentágono adjudica a empresa vinculada a China 14:26 Ganjin World otorga mención de honor a argentino 22:06 Apoye a nuestro periodismo verdadero
Show All
Comment 0