Utilizamos cookies para entender cómo utilizas nuestro sitio y para mejorar tu experiencia. Esto incluye la personalización del contenido y la publicidad. Al continuar utilizando nuestro sitio, aceptas nuestro uso de cookies, la Política de Privacidad y los Términos de Uso Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • July 28, 2023

Trí tuệ của TT Reagan khi ứng phó với nước Nga hiếu chiến

Trong khi ở Florida, chúng tôi đã nói chuyện với Ông Jeffrey Lord, người từng là nhân viên trong chính phủ của Tổng thống Ronald Reagan. Và ông giải thích làm thế nào, theo ý kiến của ông, chúng ta có thể nhìn về quá khứ để có được một ý tưởng rõ ràng hơn về cách đối phó với một nước Nga hiếu chiến.
Show All
Comment 0