เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
174/330
220 views • April 24, 2022

Timeline: What If You Stared At A Laser Forever

Infinite Comparison
Have you ever accidentally stared at a laser or someone intentionally pointed it at your eyes even for a millisecond to annoy you? It hurts a bit even for a tiny duration of exposure and it takes some time for your eyes to recover normal eye sight. A laser pointer’s light is shot into a narrow beam. If it were to be aimed at a person’s eye from close up, most of the light goes into and through the pupil. The already-concentrated light is further focused by the lens onto a small spot on the retina. This causes a lot of serious problems such as thermal burn in the retinal layers or permanent blind spots. Watch this timeline video to find out what happens if you stared at a laser for prolonged time. DISCLAIMER: This probability/comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more Probability Comparison/Comparison videos. Icons: www.flaticon.com Sources: https://www.toptal.com/developers/hastebin/raw/upefuwoxoy
Show All
Comment 0