เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45/330
124 views • August 19, 2021

Timeline: What If The Oceans Dried Up

Infinite Comparison
The oceans are the one of the most important support systems for life on Earth. Oceans basically have two life-supporting roles. First, they absorb and distribute solar radiation. Secondly, the oceans provide for the water cycle - the movement of water from the seas to the air to the clouds, across miles and back again to the sea or to fall on land. How does our world change if the oceans dried up/disappeared? Well, today's timeline video is just about that. Watch till the end to find out. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0