เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
57/330
149 views • September 8, 2021

Timeline: What If All Volcanoes Erupted At Once

Infinite Comparison
At any given time, there are ten to twenty volcanoes erupting somewhere on Earth. In total, there are 1,500 active volcanoes on land, and an unknown number of them underwater. What if someday you turned on the news channel to learn that every active volcano on Earth is erupting. If all the volcanoes on Earth erupted at once, would our planet survive all the ash, molten lava, and scorching gasses? Would there be anyone left to report the news? Watch this timeline video to find out. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0