เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
80/330
198 views • October 23, 2021

Timeline: If You Stared At The Sun For A Day

Infinite Comparison
When you stare directly at the sun—or other types of bright light such as a welding torch—ultraviolet light floods your retina, literally burning the exposed tissue. That is why most of us can’t stare at the bright sun for too long. Our sensitive eyes begin to burn, and we instinctively blink and look away to avoid discomfort. Now let's say some crazy and evil scientists kidnap you to conduct some experiments. They'll take you to someplace where the sun is exposed from sunrise to sunset. They're putting you under a machine that doesn't let you close your eyes and changes orientation according to the position of the sun. This way it's made sure that you stare at the sun for 12 hours straight. What happens to your poor eyes? Find out in this timeline video. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0