เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
110/330
146 views • December 17, 2021

Timeline: If You Only Drink Boiling Water

Infinite Comparison
Often when thinking about drinking water, most people will think of a scenario where they're sipping some cold water in the summer days or enjoying the cold feeling of it after a sweaty spin class. They never think of drinking water of the opposite temperature. Because they don't even want to imagine a glass of boiling water flushing down their throat and scalding it all the way to their stomach and kidneys. But today, we're gonna find out what can happen to the body if one drinks boiling water constantly. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0