เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
79/330
196 views • October 22, 2021

Timeline: If You Never Leave The Bathtub

Infinite Comparison
After a long day, it's nice to hop into a warm, relaxing bath. You can soak up some suds and spend an hour or so in there. Suddenly, a thought crosses your mind: What if you never got out? What if you opted to just stay in this bathtub's comforting embrace? What would happen to your skin? How wrinkled would your body get? And what happens to you eventually? This timeline video is just about that. Watch the whole video to find out. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0