เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
150 views • May 15, 2021

Timeline: Human Body After Death

Infinite Comparison
Human body decomposition is a natural process including the breakdown of tissues after death. While the rate of which human body decomposes varies due to several factors, including weather, temperature, moisture, pH and oxygen levels, cause of death, and body position, all human bodies will follow the same four stages of human decomposition. In this timeline video, we're going to show the stages of human decomposition in order. DISCLAIMER: The contents in this video are based only on opinions and predictions, and is not meant to underestimate any gender's abilities. Alternate timelines can also exist that don't support this predictions of events. So just try to enjoy the video. Subscribe for more comparison/timeline videos. Music: –––––––––––––––––––––––––––––– Track: Split — KV [Audio Library Release] Music provided by Audio Library Plus Watch: https://youtu.be/RsyIznC9PXA Free Download / Stream: https://alplus.io/split –––––––––––––––––––––––––––––– Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0