We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • July 24, 2023

Tiết lộ quyền kiểm soát của ông George Soros đối với các hãng truyền thông lớn

Có một xu hướng kỳ lạ trong các cuộc diễn ngôn công cộng ngày nay là khi quý vị chỉ cần nhắc đến cái tên George Soros, một cách tự động quý vị sẽ bị đưa vào địa hạt của thuyết âm mưu, hoặc bị gán cho là bài Do Thái, mà theo quan điểm của tôi, nó là điều vô cùng kỳ lạ, vì tôi nhớ vào một ngày đi làm hồi tháng 10/2017, và ngay trên bàn làm việc hôm đó có tờ Wall Street Journal. Vì vậy, tôi nhặt nó lên, và ngay sau đó tôi thấy trên trang nhất đăng tin rằng ông George Soros đã chuyển phần lớn tài sản của mình vào tổ chức Xã Hội Mở.
Show All
Comment 0