ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
791 views • July 1, 2021

Texas High School Mariachi Director Retires

NTD News
NTD News
A Texas high school mariachi band director is retiring after devoting decades to Mexican folk music. And she got possibly the best parting gift—a first division prize in the last contest she entered with her band.
Comment 1