Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • October 1, 2022

Tasty Milk Bread

KusinaniChe
KusinaniChe
Tasty Milk Bread Ingredients: 6 1/2 cup flour 500ml milk (warm) 100 g butter (melted) 1 cup sugar (200g) 2 eggs (need to separate 1 eggyolk for brushing) 1 tsp baking soda 1 tbsp white vinegar 1 tbsp instant dry yeast 1 tsp salt 2 tbsp milk ( add to the eggyolk for brushing) Toppings: Sesame seeds
Show All
Comment 0