We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • July 26, 2023

Tối cao Pháp viện- Dự luật Liêm chính Bầu cử Arizona ‘hoàn toàn hợp pháp’

Tối cao Pháp viện: Dự luật Liêm chính Bầu cử Arizona ‘hoàn toàn hợp pháp’ Xin chào quý vị! Mới đây, Tối cao pháp viện phán quyết rằng lệnh cấm thu thập phiếu bầu của Arizona thật sự là hợp pháp. The Epoch Times đã có buổi phỏng vấn độc quyền với Tổng chưởng lý Arizona để tìm hiểu ý nghĩa của việc này đối với tiểu bang.
Show All
Comment 0