Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
261 views • December 3, 2021

Shanghai Langsung Menutup Lebih dari 20 Rumah Sakit, Pejabat Membantah Kabar yang Beredar

ET Indonesia
ET Indonesia
COVID-19 di Shanghai, Tiongkok kembali meledak. Lebih dari 20 rumah sakit ditutup dalam dua hari, menyebabkan kepanikan di antara orang-orang. Mereka juga khawatir wabah telah menyebar luas. Pejabat Shanghai langsung membantah desas-desus yang beredar, tetapi banyak netizen masih meragukannya #Politik #HakAsasiManusia #Hukum https://www.youmaker.com/channel/8e81cc75-f06a-40e2-958e-3a818ee539bf
Show All
Comment 0