Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
195 views • December 5, 2021

SATORI 美術館 第43集  (日本語版)

SATORI美術館
SATORI美術館
「科」の謎解きは?   ロボット、人工衛星、量子コンピューター、星への旅、遺伝子組み換えなどはマコト科学ではない? まさか!最先端科学は幼稚園児が造った剃刀?
Comment 1