ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
918 views • December 31, 2021

Sailing Baja California Mexico

GAIA
GAIA
A place where you should never miss in life. Our adventure with style takes you sailing along the coast where you would encounter manta, whale sharks during specific season. Wish you would join us next trip.
Show All
Comment 0