ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,399 views • April 16, 2022

Retro-Themed Roller Skating Rink Opens in NYC

NTD News
NTD News
On Friday, the Rockefeller Center in New York City opened its new roller skating rink to the public. This is the first time since the 1940s that the iconic plaza is hosting rollerskaters.
Comment 0