ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
150 views • May 29, 2022

Retour à la beauté divine : Allégorie des planètes et des continents

Nouvel Angle
Nouvel Angle
En 1752, l’artiste italien, Giovanni Tiepolo, a réalisé une esquisse pour le plafond de l’escalier de Carl Philipp von Greiffenklau, prince-évêque de Würzburg. Tiepolo a appelé cette œuvre d’art Allégorie des planètes et des continents, elle révèle ses plans ambitieux pour le plafond du prince-évêque. Restons connectés ! 🌟 Soutenez-nous sur Patreon : https://www.patreon.com/laetitianouvelangle 🌟 Youmaker : https://www.youmaker.com/channel/c761a99f-3488-442a-819f-8826db5aa645 🌟 Rumble : https://rumble.com/account/content?type=all 🌟 Instagram : https://www.instagram.com/laetitia_nouvel_angle/?hl=fr 🌟 Telegram : https://t.me/nouvelangle 🌟 Facebook : https://www.facebook.com/laetitia.rodrigues.33234/
Show All
Comment 0