ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
137/4437
234 views • November 15, 2022

Researchers Study Ottoman-Era Manuscripts

NTD News
NTD News
Deep inside a medieval monastery in Greece, researchers are studying thousands of Ottoman-era manuscripts. The libraries were established more than a millennium ago and are the products of the Ottoman Empire that ruled northern Greece from the late 14th century until the early 20th century.
Comment 0