Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,355 views • September 20, 2023

Rep. Gaetz Grills Ag Garland in Tense Exchange Over Biden and China

NTD News
NTD News
At Wednesday's House Judiciary Committee oversight hearing, Rep. Matt Gaetz (R-Fla.) had heated exchange with Attorney General Merrick Garland over President Joe Biden’s family business dealings. The hearing became Chaotic at the end of the questioning.
Comment 0