ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,334 views • November 17, 2023

Protesters Block San Francisco Bay Bridge, Demand Israel Cease-Fire

NTD News
NTD News
Protesters calling for a cease-fire in Gaza—and with many shouting anti-Israel slogans—shut down traffic over the Bay Bridge in San Francisco on Thursday. Starting before 8 a.m., a large crowd shut down all of the lanes heading west from the San Francisco East Bay area to San Francisco, thus disrupting the morning commute. Source: Associated Press #protest #IsraelHamasWar #ceasefire #sanfrancisco #Gaza
Show All
Comment 0