ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
76 views • April 18, 2023

Porsche Sees Q1 Sales Record Boosted by China Market

NTD News
NTD News
Luxury car deliveries from automaker Porsche are speeding toward a record high this year and its largest market is leading the trend. Here's the latest on those numbers.
Comment 0