ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
327 views • March 26, 2021

Popeye the sailor - Taxi Turvy

Classic Movies
Classic Movies
Popeye and Bluto both run a taxi service. Bluto bullies Popeye and gets him to turn over all of his cab fares. Popeye eventually gets the better of Bluto. Animation by Tom Johnson and Frank Endres. Music by Winston Sharples. Produced in 1954. Credit: Public Domain Movie - https://publicdomainmovie.net/
Show All
Comment 0