Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
459 views • February 5, 2022

Police Video of Amir Locke Raid Released

NTD News
NTD News
Amir Locke, 22, died this week after he was shot by Minneapolis police who were serving a search warrant. Police have released body cam video of the incident. Locke's parents are accusing the officer of unjustly killing their son, whose name wasn't on the warrant.
Comment 0