ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
359 views • October 5, 2021

Pfizer Scientists ‘Your [COVID] Antibodies Are Better Than The [Pfizer] Vaccination. #ExposePfizer

patriot québec canada
project véritas https://youtu.be/On5RYFbcxWY vaccine COVID-19
Comment 0