ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
134 views • July 7, 2023

Pennsylvania Governor Backs Out of Campaign Promise to Fund School Choice: Advocate Says Unions, Politics to Blame

NTD News
NTD News
Pennsylvania's Democratic Governor Josh Shapiro has gone back on his campaign promise to expand school choice in the state. Democrats and Republicans couldn't agree on the program during budget talks, and Shapiro sided with his party. We spoke with school choice advocate Walter Blanks Jr. to get his take on the move.
Show All
Comment 0