ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
118 views • July 3, 2023

Other States Likely to Follow Suit: Analysis After Florida Bans Hiring Illegal Immigrants

NTD News
NTD News
Florida is taking action on illegal immigration at the state level. A new law aims to make it harder for employers to hire or recruit illegal immigrants. To understand the impact of this, NTD spoke with Julio Fuentes, president and CEO of Florida's Hispanic Chamber of Commerce.
Comment 0