Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
46/12212
85 views • January 11, 2023

Organization Returns Veterans to Battle Sites For 'Trips of Honor'

NTD News
NTD News
Forever Young Veterans is an organization that helps veterans and the community realize the impact veterans' sacrifice has had on the world. The organization takes veterans on trips of honor to the nation’s capital and also returns them to their place of service.
Comment 0