Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,297 views • November 18, 2023

OBLIVION / Warren SAXE : accordion / Tribute to Astor PIAZZOLLA

WARREN SAXE créations
Warren SAXE / English official website : https://warrensaxe7.wixsite.com/warrensaxe Warren SAXE / French official website : https://pianojazz.wixsite.com/warrensaxe
Comment 0